Työtoimikunnan kokous

Aika: 24.5.2021 klo 18
Paikka: Teams -etäkokous